صفحه را انتخاب کنید

El دادگاه عالیدر رای 1404/2021 خود در تاریخ 30 نوامبر تعیین می کند که هر شرکتی که دارای پایه منفی قبلی در مالیات بر شرکت باشد می تواند در صورت صلاحدید آنها را جبران کند، حتی اگر پس از مهلت مقرر انجام شود.

حکم اعلام می کند که جبران خسارت یک اختیار نیست، بلکه یک حق است. بنابراین، حتی اگر مؤدی پس از مهلت مقرر، غرامت مبنای منفی ارائه کند، تنها اقدامی که انجام می دهد، اعمال حق جبران خسارت است، بدون اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند با ادعای اظهارنامه بی موقع از آن جلوگیری کند.

تا امروز سازمان امور مالیاتی با تفسیر ماده 119.3 قانون LGT، جبران مبانی منفی در پرونده های غیرمجاز مالیات بر شرکت ها را رد کرده است.

برای هر گونه سوال در مورد مسائل مالیاتی ، با ما تماس بگیرید و ما شخصاً به شما مشاوره می دهیم.