صفحه را انتخاب کنید
ساکنان غیر مالیاتی در اسپانیا: نحوه پرداخت مالیات بر دارایی ها

ساکنان غیر مالیاتی در اسپانیا: نحوه پرداخت مالیات بر دارایی ها

مالیات بر ثروت بر اشخاص حقیقی که دارایی در اسپانیا هستند تأثیر می گذارد. افراد غیر مقیم ملزم به پرداخت این مالیات بر اساس تعهد واقعی هستند. یعنی از دارایی ها و حقوقی که در اسپانیا دارند مالیات می گیرند. با تشکر از قطعنامه ...
سرمایه گذاری خارجی در آلیکانته پس از همه گیری به شدت فعال می شود

سرمایه گذاری خارجی در آلیکانته پس از همه گیری به شدت فعال می شود

پایان محدودیت های اعمال شده پس از شیوع بیماری همه گیر در سال 2020 به خریداران خارجی این امکان را داده است که بار دیگر سرمایه گذاری های قابل توجهی را به استان آلیکانته اختصاص دهند. در سال 2020، عملیات سرمایه گذاری هتل های بزرگ فلج شد،...
رویه جدید دیوان عالی کشور در خصوص مدل 720

رویه جدید دیوان عالی کشور در خصوص مدل 720

دیوان عالی کشور دو تحریم را برای ارائه مدل 720 پس از مهلت مقرر لغو کرده است. این دو ساکن مالیاتی در اسپانیا هستند که پس از پایان مهلت مقرر، مالکیت دارایی ها و حقوق خود را در سوئیس اعلام کردند. در واقع، آنها در سال 2014 مدل 720 را ارائه کردند ...
ما کلیدهای تجدید ساختار کسب و کار را به عنوان جایگزینی برای رقابت در اطلاعات می دهیم

ما کلیدهای تجدید ساختار کسب و کار را به عنوان جایگزینی برای رقابت در اطلاعات می دهیم

روزنامه اطلاعات آلیکانته مطلبی در مورد تجدید ساختار کسب و کار به عنوان جایگزینی پیشگیرانه برای دادرسی ورشکستگی منتشر کرده است. مقاله ای که در آن شرکت ما، MIguel López International Lawyers، کلیدهای سناریوی جدید را ارائه می دهد که...
اجازه اقامت خود و خانواده خود را مستقیماً در اسپانیا پردازش کنید: از محاصره کنسولگری ها خودداری کنید.

اجازه اقامت خود و خانواده خود را مستقیماً در اسپانیا پردازش کنید: از محاصره کنسولگری ها خودداری کنید.

شما می توانید با ورود به اسپانیا با ویزای توریستی خود و متعاقبا پردازش ویزای دانشجویی خود، اجازه اقامت برای خود و خانواده خود دریافت کنید. پردازش مجوز اقامت مستقیم از اسپانیا یک مزیت دارد: از مسدود کردن ...