اقامتگاهها

اقامتگاه جدید "نومادای دیجیتال"

این یک اجازه اقامت است که به شما اجازه می دهد در اسپانیا بمانید تا از راه دور یا فعالیت حرفه ای برای شرکت هایی که در خارج از قلمرو ملی واقع شده اند، از طریق استفاده انحصاری از وسایل و سیستم های رایانه ای، مخابراتی و مخابراتی انجام دهید.

این اجازه اقامت است هم برای کارگران و هم برای خوداشتغالان / کارآفرینان معتبر است تا زمانی که رابطه حرفه ای را با شرکت خارجی که برای آن ثابت می کند حداقل سه ماه کار کنید و این اجازه انتقال به اسپانیا را می دهد.

همچنین باید ثابت کند که فعالیت واقعی و مستمر حداقل یک سال شرکت خارجی یا گروهی از شرکت ها که کارگر با آنها رابطه کاری یا حرفه ای برقرار می کند.

همراه با متقاضی، محل اقامت از نجیب خردسالان و سن قانونی و افراد صعود کننده که تحت مسئولیت آنها هستند.

این رویه روشی است که می تواند بسیار سریع باشد زیرا مانند اقامت سرمایه گذاران ("ویزای طلایی")، اگر متقاضی و گروه خانواده وی ویزای شینگن داشته باشند، می توانند مستقیماً در اسپانیا بدون گذراندن مراحل آهسته کنسولی پردازش شوند. .

اقامت غیرانتفاعی

این فرایند نزد کنسولگری اسپانیا در کشور محل اقامت موکّل ما آغاز

الزامات اساسی این است که درآمد سالانه بیش از 32.000 یورو برای یک نفر و 8.000 یورو برای هر فرد اضافی ، واریز همان پول در یک موسسه مالی و داشتن خانه ای در اسپانیا برای اجاره یا مالکیت داشته باشید.

برای دفعه اول، اجازه اقامت به مدت یک سال و بدون حق کار صادر می‌شود. در مرحله بعدی، دو بار پیاپی مدت اقامت فرد به مدت دو سال تمدید می‌شود. در این مدت، فرد مقیم حق درخواست اجازه کار دارد. سپس، اقامت پنج سال تمدید می‌شود و فرد اقامت بلندمدت را با شرایط خاصی دریافت می‌کند.

اقامت سرمایه‌گذاری

این نوع اقامت به افرادی اعطا می‌شود که بالغ‌بر 500,000 یورو برای مسکن در اسپانیا، 1 میلیون یورو در شرکت‌های اسپانیایی یا دو میلیون یورو برای بدهی دولتی اسپانیا هزینه کنند.

فرایند کار را می‌توان نزد کنسولگری اسپانیا در کشور مبدأ یا مستقیماً در اسپانیا انجام داد. در این صورت، اگر موکّل بدون ویزای توریستی وارد خاک اسپانیا شود و خودبه‌خود درخواست اقامت سرمایه‌گذاری بدهد، ویزای توریستی او تا زمان دریافت مجوز اقامت تمدید می‌شود.

با این مجوز، موکّل از ابتدا اجازه کار دارد و لزومی ندارد که بیش از 183 سال در آنجا بماند و برای تمدید آن، لازم نیست که موکّل حتی یک روز در اسپانیا بماند.

موکل باید شروط اقتصادی و مسکن مجوز اقامت قبلی را داشته باشد.

چون داری

چه چیزی ما را انتخاب کند

تماس

تلفن: +34 965 207 451 | +34 620 802 019

برای ما بنویسید

info@ml- Counsell.com

جایی که ما هستیم

C / Plaza Calvo Sotelo Nº5 ، میزانسن

03001 آلیکانته (اسپانیا)